Serge Belpaeme

Als maatschappelijk assistent werk ik sedert 20 jaar als trajectbegeleider, therapeut en coach. 

 

De oplossingsgerichte psychotherapie is daarbij, n.a.v. een brede 4-jarige postgraduaat-opleiding, de belangrijkste bron van inspiratie. Het geeft me nog meer liefde voor dit mooie beroep.

 

Uiteraard is elke vraag uniek en wordt er van daaruit steeds vertrokken. Je kan een respectvolle houding verwachten met een luisterend oor.

We zoeken tijdens de sessies samen naar mogelijkheden, oplossingen, informatie...op je eigen tempo en vraag. 

 

Thema's: 

Trauma, verwerking/rouw, existentiële vraagstukken (relatie, identiteit, verlies), agressie, conflict, depressieve neigingen, angst, verslaving, burn-out..

 

Ik begeleid zowel jongeren, volwassenen als ouderen. 

Lid VVDO

Sarah De Valckenaere

 

Als maatschappelijk assistent ben ik sinds 2001 werkzaam als slachtofferbejegenaar. Daarnaast bestaan mijn taken onder meer uit opvang na trauma incidenten, begeleiden en coachen van personen met burn-out/ bore-out, stress en spanning, zingevingsvragen, het bemiddelen en opvolgen van conflictsituaties.

 

Na een opleiding van 4 jaar, ‘oplossingsgericht, cognitief en systemische psychotherapie’ wil ik samen met jou op zoek naar een oplossing voor het probleem dat jij ervaart.

 

Professionele ondersteuning kan je helpen om stil te staan bij wat moeilijk loopt, te zoeken naar hoe het verder kan gaan op een manier waar je je comfortabel bij voelt.

 

Voor zowel kinderen (vanaf 10 jaar), jongeren, volwassenen als ouderen.

 

Lid VVDO

Lid EMDR-Belgium

Ondernemingsnummer: 0681.653.741

Olivia Claeys

Afgestudeerd als klinisch psycholoog, werk ik reeds een 10-tal jaar met diverse problematieken. 

Na een 1,5 jaar te hebben gewerkt in een centrum voor personen met eetstoornissen, zet ik dit de laatste jaren verder als zelfstandig psycholoog. Hierbij begeleid ik voornamelijk jongeren en volwassenen met eetstoornissen zoals anorexia en boulimie. Daarnaast heb ik eveneens ervaring met andere problematieken zoals angststoornissen, burn-out,... 

Als therapeut tracht ik een veilige context te creëren waarbinnen de cliënt vorm kan geven aan zijn eigen oplossingen, concrete doelen kan formuleren, en zó zijn unieke weg kan verderzetten.

 

Therapie vindt plaats in de praktijk in Drongen. Meer informatie kan u eveneens vinden op www.oliviaclaeys.be.

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele therapie. 

Lid Psychologencommissie.

Goedele  Thirion

Na meer dan 10 jaar ervaring met adolescenten met ASS (autismespectrumstoornis), volgde ik, na een aantal kortdurende opleidingen,  een 4-jarige, contextuele therapieopleiding.

Vanuit mijn affiniteit voor jongeren, en diegenen die het vaak aan stem ontbreekt, ging ik op zoek naar 'een andere taal'. Het contextuele gedachtengoed biedt me hierbij een stevige basis.

Naast mijn zelfstandige job,  werk ik als therapeut in de bijzondere jeugdzorg. Het contact met kwetsbare jongeren, zette me aan tot het zoeken naar een geschikte traumabehandeling die ik vond in de EMDR-opleiding.

 

Op een oplossingsgerichte manier streef ik naar verbinding en het opnieuw op gang brengen van de dialoog. Ik wil je graag ondersteunen om je eigen krachten en hulpbronnen te ontdekken om zo weer aan het stuur van je eigen leven te kunnen staan.

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als gezinnen kunnen bij mij terecht.

Ik ben erkend door de BVRGS , lid van de VCW en lid van EMDR-Belgium

Ondernemingsnummer: 0654.854.324