Serge Belpaeme

Als maatschappelijk assistent werk ik sedert 20 jaar als trajectbegeleider, therapeut en coach. 

 

De oplossingsgerichte psychotherapie is daarbij, n.a.v. een brede 4-jarige postgraduaat-opleiding, de belangrijkste bron van inspiratie. Het geeft me nog meer liefde voor dit mooie beroep.

 

Uiteraard is elke vraag uniek en wordt er van daaruit steeds vertrokken. Je kan een respectvolle houding verwachten met een luisterend oor.

We zoeken tijdens de sessies samen naar mogelijkheden, oplossingen, informatie...op je eigen tempo en vraag. 

 

Thema's: 

Trauma, verwerking/rouw, existentiële vraagstukken (relatie, identiteit, verlies), agressie, conflict, depressieve neigingen, angst, verslaving, burn-out..

 

Ik begeleid zowel jongeren, volwassenen als ouderen. 

Lid VVDO

Ondernemingsnummer: 0681.653.742

8770FA6A-A97A-40C3-98DF-878D4D8976F4.jpe

Sarah De Valckenaere

 

Sinds 2000 heb ik als maatschappelijk assistent en later als psychotherapeut onder meer gewerkt in crisishulpverlening als slachtofferbejegenaar en deed ik ervaring op in het begeleiden en coachen van personen na trauma incidenten, burn-out/bore-out, stress en spanning, zingevingsvragen, bemiddelen en opvolgen van conflictsituaties …

 

Ik heb een postgraduaat in de oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en volgde de opleiding EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en speltherapie.

 

Professionele ondersteuning kan je helpen om stil te staan bij wat moeilijk loopt, en te zoeken naar hoe het verder kan op een manier waar jij je comfortabel bij voelt.

 

We gaan samen op jouw tempo op zoek naar een oplossing voor het probleem dat jij ervaart. We leggen de focus op de oplossingsanalyse i.p.v. op de probleemanalyse. We stimuleren jouw oplossingsgericht vermogen om in de toekomst moeilijke situaties te kunnen aanpakken op een constructieve en creatieve manier.

 

Kinderen, jongeren, volwassenen en koppels kunnen bij mij terecht voor begeleiding.

Online therapie via www.hulponline.be 

Lid VVDO

Lid EMDR-Belgium

Ondernemingsnummer: 0681.653.741

Olivia Claeys

Afgestudeerd als klinisch psycholoog, werk ik reeds een 10-tal jaar met diverse problematieken. 

Na een 1,5 jaar te hebben gewerkt in een centrum voor personen met eetstoornissen, zet ik dit de laatste jaren verder als zelfstandig psycholoog. Hierbij begeleid ik voornamelijk jongeren en volwassenen met eetstoornissen zoals anorexia en boulimie. Daarnaast heb ik eveneens ervaring met andere problematieken zoals angststoornissen, burn-out,... 

Als therapeut tracht ik een veilige context te creëren waarbinnen de cliënt vorm kan geven aan zijn eigen oplossingen, concrete doelen kan formuleren, en zó zijn unieke weg kan verderzetten.

 

Therapie vindt plaats in de praktijk in Drongen. Meer informatie kan u eveneens vinden op www.oliviaclaeys.be.

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele therapie. 

Lid Psychologencommissie.

 

Visum nummer: 323 181

BTW: BE 0502.611.240

Goedele  Thirion

Met 20 jaar ervaring als gezinsbegeleidster nadien als contextbegeleidster en therapeute in de bijzondere jeugdzorg, heb ik expertise opgebouwd rond ASS, trauma, ouder- en opvoedingsondersteuning.  

Vanuit mijn affiniteit voor diegenen die het vaak aan een stem ontbreekt, ging ik op zoek naar 'een andere taal'. De 4-jarige contextuele therapieopleiding biedt me hierbij een stevige basis.

Het contact met kwetsbare individuen en gezinnen zette me aan tot het zoeken naar passende ondersteuning bij trauma en ingrijpende ervaringen die ik vond in de EMDR-opleiding.

Momenteel werk ik op zelfstandige basis als psychotherapeut en ben ik docent bij Leren Over Leven.

 

Op een oplossingsgerichte manier streef ik naar verbinding en het opnieuw op gang brengen van de dialoog. Ik wil je graag ondersteunen om je eigen krachten en hulpbronnen te ontdekken om zo weer aan het stuur van je eigen leven te kunnen staan.

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als gezinnen kunnen bij mij terecht.

Ik ben erkend door de BVRGS , lid van de CAV en lid van EMDR-Belgium

Ondernemingsnummer: 0654.854.324