top of page
Privacyverklaring
& toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

 

Ont-Moeting is een groepspraktijk voor psychotherapie die zich richt op individuele therapie, relatie- en gezinstherapie.

 

In onze praktijk verzamelen wij uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Al deze gegevens worden door ons beheerd. Bij een contact en/of samenwerking met ons bewaren we:

 

  • Uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en mailadres.

  • Gegevens van andere relevante behandelaars (vroeger en nu) en betrokkenen (bv. huisarts, school).

  • Data van de sessies.

  • Aantekeningen over de inhoud van de sessies (persoonlijke verhaallijn, tekeningen, schema’s).

  • Informatie ontvangen van derden die relevant is voor de begeleiding (verslaggeving, testresultaten).

  • Informatie die de therapeut zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattest, officiële communicatie).

  • Informatie die u de therapeut bezorgt in het kader van de begeleiding (opdrachten of oefeningen).

  • Het aanmeldingsformulier met privacyverklaring.

 

Gebruik van de gegevens

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De gegevens worden enkel door ons gebruikt voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

 

Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft uw therapeut verbonden aan Ont-Moeting, deze gegevens nodig.

 

Delen met derden en bewaren van de gegevens

Wij verstreken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Praktijk Ont-Moeting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.

 

Uw rechten

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op u laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden. U kunt hiervoor een mail sturen naar praktijk.ontmoeting@gmail.com.

 

Klachten i.v.m. persoonsgegevens

Mocht u van mening zijn dat praktijk Ont-Moeting foutief is omgesprongen met uw persoonsgegevens gelieve ons hierover te contacteren via praktijk.ontmoeting@gmail.com.

Indien u na contact met ons nog steeds van mening bent dat wij niet goed omgaan met uw gegevens dan kan u een klacht formuleren bij de GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen). Gelieve een kopie van uw klacht door te mailen naar praktijk.ontmoeting@gmail.com.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de therapeut met wie u een traject opstart. Alle gegevens van uw therapeut zijn terug te vinden op www.ont-moeting.com.

bottom of page